Statistik över jakt i Sverige

statistics-on-hunting-in-swedenDet är svårt att med säkerhet veta hur mycket vilt som har dödats av människan genom tiden. Förr i tiden fördes det förstås ingen statistik över hur många, eller vilka djur man jagade. Ett rimligt antagande är dock att jakten varit linjär i förhållande till befolkningsmängd. Då man förr jagade för att få föda var det mer jakt per människa. Dock var det betydligt färre människor i Sverige då. I takt med att betesdjur ökade har jakten minskat i relation till populationen.

Under jaktåret 2015/2016 fälldes i Sverige omkring 83 000 älgar. Detta är sammantaget tjurar, kor och kalvar. Sett över en femårsperiod har antalet fällda älgar stadigt minskat. Regeringen hade satt ett högre avskjutningsmål än vad som faktiskt fälldes. Alla jägare i Sverige sammantaget hade kunnat skjuta drygt 20% mer älg än vad som gjordes. Regeringens uppskattning över hur beståndet ser ut är alltid svårt att göra och det finns förstås inga garantier för att målen uppnås.

Man skjuter mellan 50 och 100 000 vildsvin varje år under jakten. Detta bestånd är betydligt svårare att mäta och man vet inte helt hur många det kan röra sig om. Under tidiga 2010-talet var de flesta överens om att beståndet var alldeles för stort och att man behövde skjuta fler än vad man tidigare hade gjort. Vanligtvis går man efter hur många trafikolyckor med vildsvin det sker på ett år för att avgöra hur stort beståndet är.

Björn får jagas i vissa län i Sverige. Man bedömer att beståndet i Sverige är på 3000 individer eller mindre. Av dessa får man licensjakt på omkring 200 av dessa. Detta beror lite på hur många björnar som fälls i så kallad skyddsjakt innan jaktsäsongen på björn börjar.

Endast ett fyrtiotal vargar brukar få skjutas per år i Sverige. Detta är ofta hett debatterat då det finns relativt lite varg i landet. Samtidigt finns det delar av landet där varg vid tillfällen attackerar betesdjur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *