Jaktutrustningens historia

jaktutrustningens-historiaDet kan argumenteras om att jaktutrustning och dess utveckling har varit en stor del i människans överlevnad på jorden. Detta har skett tämligen evolutionärt sett ur det perspektivet att människan har använt, och uppfunnit, de verktyg som har behövts för att kunna jaga och därmed överleva.

I nästan alla civilisationer har spjut eller olika former av det funnits. Detta förmodligen då själva konstruktionen är tämligen enkel. Dessutom har själva räckvidden fungerat som ett skydd för jägaren. Över tid har dessa utvecklats och beroende på vilka andra material som funnits tillgängliga har själva spetsen varit gjord av trä, sten eller olika metaller. Fortfarande idag finns det folkgrupper som jakar huvudsakligen med spjut.

När pilbågen uppfanns togs ett stort kliv i jaktens historia. Även pilbågen har återfunnits på olika delar av världen. Med detta vapen skapades möjligheten att jaga fåglar. Man fick även en möjlighet att jaga på längre distans än vad som var möjligt med spjut.

Olika typer av fiskeutrustning har också varit en del av historien om jaktutrustning. Till en början användes spjut och pilbåge men man har även sett olika anordningar som kan liknas vid dagens fiskespön. Främst har dessa uppfinningar återfunnits på platser där det varit ont om andra typer av bytesdjur, eller att de varit svåra att jaga och fånga.

De olika redskap som har används för att döda djuren har utvecklats över tiden. Den första jakten var främst för att fånga djur och själva slakten utfördes senare. Till detta användes olika typer av knivar. De första exemplaren man hittade var av trä och sten. Knivar har därmed alltid funnits. Förmodligen var dessa dock tämligen besvärliga verktyg för att stycka kött. Först när man lärde sig att behandla metall har knivar varit ett relativt enkelt vapen att använda vid jakt. Fortfarande idag anses en kniv så som den bästa jaktkniven från Fällkniven vara en jägares viktigaste verktyg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *