Jakthundar då och nu

hunting-dogsHundar har använts i jaktsyfte under en mycket lång tid. Man vet inte exakt hur länge men det finns ristningar runt om i världen som antyder att hundar kan ha använts för mer än 10 000 år sedan.

Det är troligt att hundar inte användes i jakten på samma vis som man gör idag. Förr i tiden var jakt inte enbart då man aktivt sökte efter olika bytesdjur. Man var även tvungen att försöka skydda det man redan hade fångat och så småningom var det även viktigt att skydda sina skördar och sina betesdjur. För att göra detta är hunden en exemplarisk kompanjon. Därmed användes hundar för att vakta egendom och varna när olika djur närmade sig. På detta vis kunde man även “jaga” när man var hemma. Troligtvis användes även hundar relativt tidigt för att söka och spåra olika bytesdjur.

Nuförtiden är hunden en viktig del av den moderna jakten. Det finns olika sätt att jaga med hund och därmed också flertalet olika hundraser som lämpar sig bäst för olika sorters jakt. Det är tämligen stor skillnad på att jaga björn eller att jaga olika fåglar.

De flesta jägare idag använder sig inte av renrasiga hundar. Det finns dock jakthundar som är tämligen specifikt framavlade för vissa typer av jakt. Några av de vanligaste är: fågelhund, drivande hund, ledhund, spårhund, apporterande hund, älghund och sökhund. Hundar är förstås även individer och det finns därmed hundar som kan lära sig flera olika typer av jakt. De egenskaper som en bra jakthund besitter kan även vara eftersträvansvärt för andra ändamål. En spårhund kan som exempel användas för att hitta människor.

För att få jaga med hund måste man idag följa en hel del regler. Ska man jaga i drev måste man till exempel göra det på tillräckligt stor mark. Det finns även jakt där det är krav på att man måste ha eftersökhund eller apporterande hund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *