Jakt i nutid

hunting-in-the-present-dayIdag är jakt något som primärt syftar till rekreation. Det finns dock de som jagar ur ett ekonomiskt intresse men den absolut största delen jägare har det som en hobby. Många jägare menar att det är ett fint sätt att komma nära naturen och följa det naturliga kretsloppet. Det finns även en ekologisk aspekt i att fälla, slakta och tillaga vilt.

I Sverige får inte vem som helst äga ett vapen. För att få licens till ett jaktvapen behöver man först genomgå en godkänd jägarexamen. Denna består av både teoretiska moment och godkända praktiska prövningar. För att få ha jaktvapen måste man även inneha ett godkänt säkerhetsklassat vapenskåp. Man måste också betala en årlig avgift för att få ett “jaktkort”. Detta är en viltvårdsavgift som går till att främja viltvården och naturen i stort. Det finns kring 300 000 registrerade jägare i Sverige.

En jägare i Sverige får jaga olika arter beroende på årstid och var någonstans man jagar i landet. Detta bestäms av Regeringen och kan därmed ändras beroende på hur bestånden av de olika arterna ser ut. Normalt är den största jaktperioden kring hösten och vintern. Vissa arter får man endast jaga vid vissa tidpunkter. Som exempel får älg inte jagas under nattetid.

Det finns även tydliga regler för vilka vapen som får användas vid jakt. Detta varierar beroende på vilken art man jagar. Således får man inte skjuta efter vissa arter beroende på vilket vapen man har med sig. Jagar man till exempel björn, älg eller kronvilt måste man använda kulvapen och det är alltså inte tillåtet att jaga dessa djur med hagelgevär. Vissa vapen är helt förbjudet att jaga med så som helautomatiska vapen, pilbåge och pistoler.

I Sverige finns en rad olika typer av jakt beroende på vilken art man jagar. Det är populärt att jaga med hund vilket till exempel kan vara grytjakt, drevjakt eller smygjakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *