Den forntida jakten

the-ancient-huntingSå vitt man vet har människan mer eller mindre alltid jagat djur. I norden finns bevis för detta genom hällristningar vilket beskriver hur man gjorde och vilka djur man jagade. Förmodligen har man jagat i norden sedan inlandsisen drog sig tillbaka för omkring 9000 år sedan.

När människor började befolka norden var jakt antagligen det primära sättet att skaffa sig föda. Jakt och fångst antas därmed ha varit en förutsättning för att man har överlevt i årtusenden på en annars tämligen kall och hård plats i världen. All kunskap om levnadssätt och därmed hur jakten fungerade på denna tid är tolkningar av hällristningar, runstenar eller andra ornament. Detta ger en ganska god bild över vad man jagade och hur man fångade djur. En svårighet är dock hur man tolkar hällristningar. Vissa forskare menar att specifika ristningar beskriver jaktscener medans andra menar att samma ristning är någon form av rituell kulturhandling. Man kan därmed aldrig helt var säker.

Mycket pekar på att man främst jagade och fångade mindre djur. Det huvudsakliga vapnet var olika former av spjut eller spjutliknande stavar. Det verkar som om jakten främst var inriktad på att fånga djuren och inte att direkt döda. vad detta beror på vet ingen helt men ett rimligt antagande är att det var svårt att bevara kött. Det kunde därför vara lättare att fånga djuren levande, ofta skadade, för att slakta när det behövdes. Vissa forskare menar även att det är troligt att man använde sig av olika typer av fällor. Detta finns beskrivet på ristningar men det är svårt att avgöra hur dessa användes. Vissa menar även att man redan på denna tiden använde sig av hundar, och då förmodligen för att lokalisera djuren. Bytesdjuren användes inte bara som föda. Norden är kall och pälsar var nödvändiga för att överleva de kalla vintrarna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *